INFORMATION

INFORMATION

SPILLELISTER/AFTENER

LOVE FOR JERNE SKAKKLUB

RATINGSLISTE/HOLDTURNERING

KLUBBENS HISTORIE

LINKS

GALLERI

Formand                                Ib Klitaa                             61680945       ib.klitaa@gmail.com

Kasser                                 Karsten Spangsberg          27428955       spangsberg@bbsyd.dk

Næstformand                        Henning Jensen                 29848957       jenhen1948@gmail.com

Sekretær                                Anton Poulsen                   29701253       anton@bbsyd.dk 

Bestyrelsesmedlem               René Poulsen                          53557055         rene130571@gmail.com

Bestyrelsesmedlem          Finn Nielsen                       25715583       rita-finn@vinras.dk


                                                   


Spillelokalet

 

Vi har lokalerne til låns, ved at behandle møbler og inventar ordentligt, er vi alle med til at forlænge vort ophold her. Den mindste kritik , vil indebære at vi skal til at flytte. Derfor er bestyrelsen nødt til at bede alle medlemmerne, rydde op efter sig,

så det ser ud nøjagtigt som ved spillets begyndelse.

Efter kl. 19.15 må du ikke gå ind ad hovedindgangen, men skal gå bagom, derimod kan du altid gå ud ad hovedindgangen.

Endvidere må du kun opholde dig i spillelokalet.

 


Afbud

 

Følgende regler skal overholdes :

                          ------

1.  Afbud til turneringslederen, som er 


     Rene` Poulsen   Mobil  53557055        rene130571@gmail.com


2.   Afbudet skal komme så tidligt, at turneringslederen kan nå at sende adbud til             

3.   Der skal være gyldig grund til afbudet. I tvivlstilfælde afgør

      turneringskommiteen det videre forløb.

      Har man sendt afbud, opsøger man næste spilleaften sin

      modstander for at aftale en ny tid for afvikling af partiet.Kontingent i Jerne skakklub


Kontingent pr. år er kr. 800 

Husk at indbetale din kontingent inden d. 1. Februar.

Betalingen kan foretages kontant eller indsættes på netbank konto : 7701–0187276 ( Bemærk, nyt kontonummer )

Karsten Spangsberg  27428955 el. spangsberg@bbsyd.dkInd- og udmeldelse i Jerne Skakklub

Du har mulighed for at være GRATIS medlem i Jerne Skakklub i en måned for at se, om klubben er noget for dig.

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til kasseren.

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse ( f.eks. pr. e. mail ) til kasseren. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

                                          

Lukkevejledning for Jerne Skakklub.


Det sidste medlem som forlader spillelokalet bedes sørge for at nedenstående er i orden.


Alle borde skal være ryddet og stå korrekt.

Alle skakspil og materialer skal ud i skabet.

Kopper/tallerkener placeres i afrydningen.

Vores 3 thermokander til kaffe, placeres på nederste hylde i skak-materialeskabet.

Står der sodavand fremme skal de stå samme sted.

Husk, at slukke for kaffemaskinen.

Bordet omkring kaffemaskinen og kopper, rengøres.

Lyset på toilettet slukkes. Alt andet lys, samt døre er der timer på.

Gå nu bare hjem.  Regler for op og nedrykning

 

Der har været en del tvivl omkring op- og nedrykning, derfor bringer vi


reglerne her:


Der rykker to spillere ned fra 1. ste og øvrige klasser, hvis der spilles i


mere end to klasser.


Der rykker to spillere op fra anden og øvrige klasser. Hvis der spilles i


mere end to klasser.


I tilfælde af at en spiller holder pause eller udgår ved en rundes begyndel-


se, og der mangler en eller to spillere på det overliggende hold, kan det


blive nødvendigt at rykke flere op.


En spiller som starter igen efter en pause,bliver tildelt samme plads /


klasse som han efterlod (dog inden for to år). Herefter afgører bestyrelsen


hvilken klasse vedkommende kan indsættes på, lighed med en ny spiller


som starter i klubben.


I tilfælde af, at en klasse dermed får flere end vedtagne antal spillere,


kan det blive nødvendigt med flere nedrykkere, end de to fastlagte fra


den klasse.


Klubmesteren er den person, som har flest point sammenlagt efterår/ forår,


ved lige stilling gælder indbyrdes kampe. Står det også lige her spilles der


omkamp (e), indtil en vinder er fundet.